Annonse

bioteknologi

bioteknologi

«En ting var at de faktisk gjorde det, en annen at de fikk det til!»
«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»
«Jeg har sett flere ganger at en i teologiske og religiøse kretser postulerer at abort og eutanasi er forbundet med hverandre.»
«Det er ikke lenge siden homofili ble kategorisert som et avvik.»
«Vi skal være glade for at teologers magefølelse i blant har måttet vike for argumenter.»
«Bioteknologirådets uttalelser skal være et startpunkt for bred debatt.»