biologi

«Biologien kan ikke forklare barnebehovet. Er vi offer for samfunnets press?»
«Det er uklart hvorfor fødselsratene ikke tar seg opp ettersom økonomien går noe bedre.»
«Å ta hensyn til barns modning gjøres ensbetydende med å innta en «vente og se»-holdning.»
«Elevene som trenger skreddersydde opplegg blir sittende alene med lærere uten faglige kvalifikasjoner.»