Annonse

biologi

biologi

«Biologien kan ikke forklare barnebehovet. Er vi offer for samfunnets press?»
«Det er uklart hvorfor fødselsratene ikke tar seg opp ettersom økonomien går noe bedre.»
«Å ta hensyn til barns modning gjøres ensbetydende med å innta en «vente og se»-holdning.»