Bernhard Ellefsen

«Det er lett å tenke seg eksempler på at en bok tråkker feil i et slikt landskap.»
«Gyldendal og Aschehoug utgir altså stadig bøker uten litterær kvalitet, hvis vi skal tro DnF.»
Det er ironisk at Morgenbladet, i en sak om dårlig kildehenvisning, ikke nevner en tidligere kilde.
Ellefsen hører med i en stadig mindre sekt som bekjenner seg til laugets fortrinn.