Benedikte Høgberg

Stortingets rolle er ikke å fungere som en internasjonal domstol med folkerettslig spisskompetanse.
«Det er uklart hva læring innebærer dersom pedagogikk ikke skal være en del av det.»