behov

«Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.»
«Motsetningen mellom staten og individ trenger ikke være så absolutt som Clemet antyder.»
«Hvilket annet økonomisk system kunne fungert bedre?»
«Vi trenger et helse-og omsorgsvesen som skaper helhetlige og smidige løsninger.»
«Ikke alle tjenesteytelser kan sammenlignes med billige bokhyller.»
«La markedet levere der det fungerer.»