behandling

«Behandlerne kan ut fra forskning informere pasienten før behandling om sjansen for å få utbytte.»