begravelser

«Det kan være selvopptatt og egoistisk å legge stramme føringer for innholdet i sin egen begravelse.»
«På spørsmålet om det er selvopptatt å ha ønsker til egen gravferd er svaret klart nei.»
«Selvfølgelig bør det være en elementær demokratisk rett at den døde selv har eiendomsretten over sin aske.»