barnevern

«Når myndighetene på så høyt hold blander seg inn i saken, da er det alvor.»
Rettsprinsippet beskytter ikke offeret, derimot forbryteren.
Et tiltak vil som regel bedre forholdene i familien uansett om det var berettiget eller ikke.
«Det gir liten mening når Smith sier at vi ‹aldri vil oppnå feilfrihet›.»