barneskole

«Studien vår er politikkrelevant, og kritikken til Rege og Solheim irrelevant.»
«Hvor mye matematikk må til for at en borger kan bli en fullverdig samfunnsdeltager?»
«Grunnleggende forståelse for matematiske prinsipper og begrep bør aldri være forbeholdt en kunnskapselite.»