barnehager

Men da er det merkelig at hun ikke forholder seg til informasjonen fra forskere og ansatte om at barnehagene ikke lever opp til dette idealet.
«Dessverre ender diskusjon om barnehagepolitikk fort i om det som kan telles og måles.»