Barnehageopprøret

«Én voksen per tre barn under tre år. Én voksen per seks barn mellom tre og seks år: Regjeringspartiene og KrF er enige om ny barnehagelov, som blant annet innebærer denne bemanningsnormen…»