barnehagedebatt

«Barnehagen har en underlig, nærmest svermerisk posisjon hos mange.»
«Likestillingsfeminist er ett av dine skjellsord.»
«90 norske forskere satt tause i salen.»
«Jeg vil ha gode barnehager, og jeg vil anbefale at fellesskapet tar kostnadene.»