barn

Oppriktig talt. Dette er alvor.
«Aldersgrenser er ingen erstatning for gode samtaler.»
«Kronikkforfatterne kan ikke ha forstått rapporten og mandatet til ekspertgruppen.»
Barn som flytter har større sjanse for å bli foreldre som tenåringer, falle ut av videregående og ha lav inntekt i tyveårene.
«Neste steg bør være en tilnærmet likedeling av den betalte permisjonen.»
«Om mange nok tar snarvegen, kan det kanskje hende at stakkaren som står i kø, ikke kommer inn i det hele tatt!»