Annonse

barn

Oppriktig talt. Dette er alvor.
«Aldersgrenser er ingen erstatning for gode samtaler.»
«Kronikkforfatterne kan ikke ha forstått rapporten og mandatet til ekspertgruppen.»