bærekraftig utvikling

«Miljøspørsmål blir ikke nødvendigvis tatt opp bare fordi aktivitetene foregår under åpen himmel og i varierende landskap.»