avishistorie

«Norsk Jæger og Fiskerforening lover 50 øre pr. par kråkeføtter som indleveres før utgangen av mai.»