aviser

Her vil man neppe ha særlig sans for Den store norske piggdekkdebatten.
«Ingen av dem som har engasjert seg, har pekt på konkrete medier eller konkrete feilgrep.»