autisme

«Det fantes en forståelsesprosess for autisme, den ser ut til å ha blitt overtatt av psykiatriens interesse for merkelapper.»
«Et viktig skritt på veien for å sikre støtte til de søsken som trenger det, er å gi lovfestet rett til hjelp.»
«Lytt til disse familienes behov, tro på foreldrene når de beskriver hvordan de har det hjemme.»
«Feriene var de verste av alt. De var helt ubeskrivelig lange. Ni uker. Ingen tilbud. Ikke barnehage, ikke skole. Ingen hjelp.»
«Dagens familier med utviklingshemmede opplever mye av det samme som Ørjasæter beskriver.»
«Ørjasæter snakker om sin autistiske bror på en nedlatende og hatefull måte.»
«Vårt hjem rommet som regel en eller to assistenter.»
«Ørjaseters kommentar er lite nyansert og setter ikke oppfølging av utviklingshemmede og deres familier i et historisk perspektiv.»