atomvåpen

«Hvordan står det til med erfaringen når det kommer til et atomvåpenangrep? Heller dårlig.»
I MAD-doktrinens dager var det da også allment anerkjent at trusler som medfører galskap etter hvert mister sin troverdighet.