Åsne Seierstad

«Det er lett å tenke seg eksempler på at en bok tråkker feil i et slikt landskap.»