Asle Toje

«Den gang var det om norske universiteter burde tale latin – i dag er det engelsk.»
«Å blande sammen så mange forskjellige temaer skaper bare forvirring.»
«De dyreste drosjene i Oslo og Akershus er høyresidens ektefødte barn.»
«Det er urovekkende at det finnes forskere, for eksempel Toje, som tilsynelatende ikke tar sosiale medier på alvor.»
«Når viste Asle Toje interesse for hva Alfred Nobel ville med prisen?»
«Skulle vi bedt om noe som virkelig betyr noe, måtte det være om dere kan returnere noen av de manuskriptene som ble produsert i Norge i middelalderen.»