Aslak Sira Myhre

«Eg tykkjer at det ålmenne ordskiftet er for opptekne av ti på topp-listene når ein samanliknar bibliotek og bokhandel.»
«Profesjonsutdanningen av bibliotekarer har aldri vært, og skal heller ikke være en rent litteraturfaglig utdanning.»
«Ørjan Persen ser bort fra forskjellene på den danske og norske bibliotekpolitikken.»
«Det har aldri vært, og er fortsatt ikke, et mål for bibliotekene å låne ut flest mulig av de bøkene som selger mest.»
«Jeg har ikke kritisert alminnelig samlingspleie.»
«Satsingen på biblioteket som møtested gir mindre plass til bøkene og formidlingen.»
«Det dreier seg ikke om den aller mest obskure forfatteren, for å si det mildt.»