arvestoff

«Hvis intelligens i sum er et gode, så er det først og fremst et relativt gode, for de intelligente.»
«Hva innebærer det egentlig for Moen å gjøre verden bedre?.»