arvehygiene

«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»
«Jeg har sett flere ganger at en i teologiske og religiøse kretser postulerer at abort og eutanasi er forbundet med hverandre.»
«Det er ikke lenge siden homofili ble kategorisert som et avvik.»
«Jeg er åpen for at en større kvinneandel kan være et gode for et samfunn. Skulle det være en absurd konklusjon?»
«Kvinner bør stimuleres økonomisk til å føde kvinner.»
«Det finnes mange intelligente drittsekker, og det finnes mange hjertevarme personer med lav intelligens.»