Arnfinn H. Midtbøen

Det er kun personer med dobbelt statsborgerskap som kan fradømmes sitt norske statsborgerskap.