Arne Næss

«Dypøkologien danner et solid fundament for å bekjempe klimaendringene.»