Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman

«Mener JGS og AaB at vi i dag ikke lenger trenger å tenke over den demokratiske ideologiens grenser?»
«Mener JGS og AaB at vi i dag ikke lenger trenger å tenke over den demokratiske ideologiens grenser?»
«Mens Dag Solstad vil avslutte verden, må noen av oss rett og slett videre.»
«Ingenting er fremmed for Solstad i denne romanen.»