arkivering

«Hensikten med bevaring av arkivmateriale uavhengig av medium er gjenbruk.»
«Som representanter for læresteder og forskningsmiljøer i Norge er vi bekymret.»
«Det som bekymrer oss mest, er signalet om at det nå skal satses på massedigitalisering.»
«Et forsvarlig arkivdepot består av mye mer enn selve datalageret.»
«Et ordentlig varsku for arkivenes fremtid, det trengs.»