Arild Linneberg

«Tennøes bok står i min bokhylle og den vil etter dette forbli ulest.»
«Boken er en interessant kilde til bedret forståelse av spørsmål som er sentrale for arbeidet i domstolene.»