århundrets rettssak

«Å fatte politiske beslutninger som er i tråd med Grunnloven, er like demokratisk som det å respektere stortingsflertallets vilje.»