argumentasjon

Det er dermed uklart for oss hvorfor Wikstøl leser dette som et forsøk på å «rettferdiggjøre» et moralfilosofisk «rammeverk».
Men det har ingenting med logikk å gjøre.
Hovedproblemet med logikksjekkernes analyse er deres ikke-uttalte konsekvensetiske premisser.