Annonse

arbeidsliv

arbeidsliv

«Arbeidstilsynet har gjort bilaterale avtaler med Bulgaria, Polen, Litauen og Romania.»
«For de ansatte er den forkortede arbeidsdagen bare kronen på verket.»