arbeidsledighet

Vi har hatt en ganske stor utfordring med oljeprisfallet, likevel har ikke nedgangen blitt så tøff.