arbeiderpartiet

Kampen om virkeligheten er ofte en kamp om hvilke analogier som passer i en gitt situasjon.