arbeiderklassen

«Å framstille seg selv som den eneste som plutselig ser dette, er blindt.»