åpent landskap

I Norge har mer enn 90 prosent av medarbeidere i åpne kontorlandskap en fast plass.
«Vederstyggelig offentlig pengebruk skal ned for denne regjeringen uansett menneskelige kostnader.»