antroposofi

Ingen burde ha noe problem med å kritisere elementer i Steiners verk som de finner uakseptable.