Annonse

antropocen

antropocen

«Miljøspørsmål blir ikke nødvendigvis tatt opp bare fordi aktivitetene foregår under åpen himmel og i varierende landskap.»
«Vil antropocen, menneskets tidsalder, paradoksalt nok også markere avviklingen av mennesket slik vi kjenner det?»
Mennesket er i ferd med å utslette alt liv på jorden, skriver Elizabeth Kolbert i boken Den sjette masseutryddelsen. Den femte masseutryddelsen var for 66 millioner år siden, da dinosaurene døde etter et meteornedslag på Yucatán-halvøya, så det er temmeli