Anne Louise Tveter

«Nordisk Nettverk for ekteskapet (NNE) har laget en liste over hvilke kandidater folk bør stemme på foran valget i landets 11 bispedømmer. Ifølge NNE vil disse kandidatene sikre…»