anmelderi

«Plutselig fikk begrepet reaksjonær helt nytt innhold for meg.»
«Selv den mest suverene smaksdommer har godt av innvendinger og korrigeringer.»