anine kierulf

«Fremmaningen av Sejersteds ånd blir enda vanskeligere å forstå sett i lys av Lindgrens tidligere kritikk.»
«Sett fra ytre venstre, kan det virke langt, sågar ekstremt langt, til den moderate høyresiden.»
«Vi må holde på skillene mellom tanker, ord og handlinger.»