ane farsethås

«Det er et stykke rendyrket «virkelighetslitteratur» fra redaktørens egen hånd.»
«Jeg har tross alt lest boken allerede, ingen har tvunget meg til det.»
Hun påstår jeg inntar en lignende holdning som den pedofile hovedpersonen Humbert når jeg beskriver Lolita.