ane farsethås

«Det er et stykke rendyrket «virkelighetslitteratur» fra redaktørens egen hånd.»
«Jeg har tross alt lest boken allerede, ingen har tvunget meg til det.»