Annonse

andre verdenskrig

«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»
En grunn til interessen for organisasjonen er at den brukte om lag 130 000 tvangsarbeidere.