Annonse

andre verdenskrig

andre verdenskrig

«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»
«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»