andre verdenskrig

«Summen av utsegna viser at metodemedvitet er meir solid enn motdebattantane hevdar.»
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»
«Jeg mener at enhver har krav på samme rettssikkerhet som alle andre.»