andre verdenskrig

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»
«Jeg mener at enhver har krav på samme rettssikkerhet som alle andre.»
«Hva slags logikk er dette, Trond Solvang?»