Annonse

andre verdenskrig

andre verdenskrig

«Det er selvsagt at en unnskyldning ikke refererer til annet enn det som forelå til behandling.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»
«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»