Annonse

andre verdenskrig

andre verdenskrig

Bitustøyls innfallsvinkel er så enkel og banal at en film bygget på det konseptet vil bli et overgrep mot krigens ofre.
«Fem filmar av godt og vel 200 er inga bølgje. Det kan knapt kallast ei krusing mellom fjæresteinane.»