älvdalsk

«De som har fulgt med i avisen de siste månedene, har sikkert fått med seg odysseen om det sjette nordiske språket: Älvdalsk. Den norske studenten Mats Blakstad søkte den internasjonle…»