Annonse

alternativbevegelsen

alternativbevegelsen

«Dagens legevitenskapelige forståelse av kropp og helse er basert på noen fundamentale feiloppfatninger. »
«De klarsynte bommet. Aura-følerne traff ikke bedre enn forventet statistisk tilfeldighet.»
«Hvem Lie angriper når han sier at metode ikke er nøytralt, vet ikke vi.»