alternativ medisin

«Pasienten kjenner faktisk varmen!»
«Min kone hadde alvorlig vondt i hoften – en operasjon var senere nødvendig.»
«Dagens legevitenskapelige forståelse av kropp og helse er basert på noen fundamentale feiloppfatninger. »
«Det er tåkelegging å snakke om at det finnes flere vitenskaper.»
«De klarsynte bommet. Aura-følerne traff ikke bedre enn forventet statistisk tilfeldighet.»
«Hvem Lie angriper når han sier at metode ikke er nøytralt, vet ikke vi.»