aldring

«Selvsagt skal eldre mennesker få lov til å bestemme når nok er nok.»