åland

Ikke en eneste gang overrasker denne romanen sin leser, hverken språklig eller i fortellingen som sådan.